Provádění auditů

  •         Certifikační nebo recertifikační audity.

- Dozorový audit podle normy ČSN EN ISO 3834-2

- Certifikační audit podle normy ČSN EN 15085-2

- Certifikační audit podle normy DIN EN 15085-2

- Certifikát podle předpisu Českých drah - "Svařování kolejových vozidel pro České dráhy"

- Dozorový audit podle normy EN 1090-1

- Certifikační audit pro výrobu tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ( tzv. PED)


  •  


Chcete nás kontaktovat?