Svařování + WPQR

Svářečský dozor

  • Vykonávání svářečského dozoru dle normy ČSN EN ISO 14731.
  • Tvorbu svařovacích postupů WPS.
  • Přípravu kvalifikací postupů svařování WPQR.
  • Přezkoumání smluv se zákazníkem.
  • Kontrolu výrobní dokumentace a návrh vhodného řešení.
  • Výběr vhodného základního a přídavného materiálu.
  • Školení personálu a dozor nad prováděnou kvalitou svarů během výrobního procesu.
  • Kontrolní činnosti NDT
  • Tvorbu svařovacích plánů
  • Tvorbu plánů nedestruktivních kontrol svarů.

Díky své kvalifikaci a dlouholeté praxi se dokáži podívat na problematiku svařování v širších souvislostech nejen EWE/IWE ale i projektového manažera, pracovníka kvality i NTD pracovníka.

Svářečský dozor je možné ve většině případů zajistit externím způsobem a tím ušetřit náklady na stálého pracovníka.

Chcete nás kontaktovat?