VT - Vyzuální kontrola

Vizuální kontrola je prováděna na připraveném (očištěném, odmaštěném a vysušeném) zkoušeném povrchu součásti. Jakost této přípravy v důsledku ovlivňuje dosažitelnou citlivost zkoušky - identifikovatelnost vad.

Kontrola může být prováděna přímo zrakem bez pomůcek, dále s využitím základních pomůcek jako jsou zrcadla, měrky, měřidla, lupy, atd., případně pomocí endoskopů, boroskopů, videoskopů a dalších.

PT - Penetrační zkouška

Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad.

Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. Je jednoduchá, nenáročná, v základních aplikacích málo finančně nákladná. PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin a pod. Metoda je použitelná pro téměř všechny druhy běžně využívaných materiálů (oceli, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika, plasty,atd.

.


UT - Ultrazvuková zkouška

Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. UT metoda má největší dosah ze všech NDT metod.

Je využívána především pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče, ...), svarů a odlitků. Uplatňuje se však významně i při zkoušení různých typů nekovových materiálů, jako jsou některé typy plastů a kompozitů. Výhodou této metody je možnost automatizace procesu kontroly, především u polotovarů jednoduchého tvaru (trubky, plechy, tyče apod.). Kromě vnitřních vad typu trhlin, dvojitosti, dutin apod. je možno zjišťovat i vady povrchové. Mezi další výhody patří např. okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

UTT - Zkouška tloušťky materiálu
Měření tlouštěk materiálů ultrazvukovými tloušťkoměry

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?